1999

25 Jul

Police, women, but no boat in Rostov-na-Donu

3 Jul

Traveling by boat from Nizhni Novgorod to Kazan

2 Jul

Different standards in Nizhni Novgorod